Välkomna till Sankt Clemens katolska församling i Helsingborg

Kära församlingsmedlemmar
Regeringen har fattat beslut om att högst åtta personer får samlas vid allmänna sammankomster. Undantaget från denna regel är begravningar, där högst 20 personer får delta. Regeringen har meddelat att utgångspunkten är att förbudet ska gälla i fyra veckor, men om det inte fungerar kommer det att förlängas till över jul och nyår.

Stockholms katolska stift har därför beslutat att från och med den 24 november inte fira offentliga gudstjänster i den meningen att de skulle vara öppna för allmänheten. Därför firas den heliga mässan som är centrum och källa för församlingens tro och liv endast i prästernas och Mariasystrarnas närvaro. Vår S:t Clemens kyrka står öppen varje dag för bön och andakt.

När kyrkans gudstjänstliv inskränks bör vi kanske tänka på den lilla kyrkan som en familj är och komma särskilt på söndag med hela familjen för en kort stunds bön till kyrkan. I denna stund har familjen en oerhört stor möjlighet att förmedla tron och föräldrarna har en chans att lära sina barn att be och be tillsammans med dem.

Jag vill påminna om den andliga kommunionen, som för många kan bli till stor hjälp och välsignelse när man inte kan ta emot Eukaristin.

Flera församlingar sänder den heliga mässan på nätet. En hel lista finns på Stockholm Katolska Stifts webbsida under länken:
https://www.katolskakyrkan.se/coronaviruset/2020/massor-online

Det är viktigt att inte fastna i våra egna bekymmer under denna pandemi utan anbefalla hela vårt liv i Guds händer och be den helige Clemens om hans beskydd över vår stad och vår församling: unga och gamla, våra familjer, ensamma, sjuka, svaga, hemlösa och arbetslösa.

Med min förbön och välsignelse för alla i S:t Clemens församling
Grzegorz Janski, kyrkoherde

Kyrkans öppettider:
Måndag kl. 9.00 – 17.00

Tisdag – Fredag kl. 9 – 18

Lördag – Söndag kl. 9.00 – 17.00

Max åtta personer får vistas i kyrkorummet samtidigt.

 

Den heliga kommunionen delas ut:

Tisdag – Fredag kl. 17.00

Söndag kl. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 och 12.00
Max åtta personer får vistas i kyrkorummet. De som tagit emot kommunionen ombeds att efter kort tacksägelse och tillbedjan lämna kyrkan för nästkommande.

 

Bikt
Tisdag – Fredag kl. 17.30

 

Nationella mässor
Alla nationella mässor är tillsvidare inställda.

 

Gudstjänsterna på nätet
https://www.katolskakyrkan.se/coronaviruset/2020/massor-online

 

Trosundervisning
Regeringen har den 21 januari beslutat att barn födda 2005 och senare kan återuppta sina fritidsverksamheter. Detta beslut ger församlingen möjlighet att åter börja katekesudervisningen.

 

Pastorsexpeditionen
Pastorsexpeditionen är stängd. Däremot går det bra att mejla eller ringa på de fastställda tiderna (Torsdag kl. 10-12, Fredag kl. 15-17).

Herre Jesus Kristus, sänd din helige Ande över vårt land, vår stad och vår församling. Hela i din godhet dem som blivit sjuka, beskydda oss för smittan, och ge styrka åt dem som vårdar de sjuka. Hjälp oss alla att vända om och förlita oss på din barmhärtighet.

Heliga Guds Moder Maria, de sjukas räddning och de kristnas hjälp kom den lidande mänskligheten till hjälp, driv denna onda pandemi på flykten och utverka åt oss alla nödvändig hjälp till vår frälsning och helgelse.

Helige Clemens, vår kyrkas och församlings skyddspatron, bed för oss.