Arild

 

Mässor i St. Arilds Katolska Kapell sommaren 2017:
Varje söndag klockan 17.00 från och med nästa söndag den 25 juni till och med den 20 augusti.

För kontakt angående Arild,
exempelvis bokningar m.m.
hänvisar vi till Kyrkoherden,
Pastorsexpeditionen   tel.042-21 95 60 eller  email : helsingborg@katolskakyrkan.se

eller Janos
tel. 0707-38 65 19  eller email: TI_JM_SZA@hotmail.com 

IMG_3411 IMG_3412 IMG_3413 IMG_3414 IMG_3415