KATEKESUNDERVISNING

Hösttermin 2022

Terminstart:
3 september – grupperna 1-3 (förstakommunionsbarn),
10 september – grupperna 4-7 och konfirmandgruppen I+II.

1 oktober – grupperna 1-3 (förstakommunionsbarn),
8 oktober – grupperna 4-7 och konfirmandgruppen I+II.

5 november – grupperna 1-3 (förstakommunionsbarn),
12 november – grupperna 4-7 och konfirmandgruppen I+II.

3 december – grupperna 1-3 (förstakommunionsbarn),
10 december (BIKT) – grupperna 4-7 och konfirmandgruppen I+II.

Undervisning börjar kl. 10.00, Mässa kl. 12.00.

Förberedelse inför den första heliga kommunionen samt inför konfirmationens sakrament är av biskopen bestämt till minst två år (4 terminer) oavsett åldern.
Sista möjligheten att påbörja undervisningen för läsåret är oktober. Har man missat september- och oktobersundervisning, får man vänta tills nästa läsår.

Kostnad för bocker: 100;- kr, andra barnet i samma familj 50;- kr.

Gemensamma villkor för dem som skall ta emot den första heliga kommunionen samt konfirmationens sakrament:
De som är döpta utanför sankt Clemens församling skall lämna ett aktuellt dopintyg (inte äldre än 6 månader vid tiden för kommunion/konfirmation).

Fadder vid konfirmationen måste uppfylla villkor enligt can. 893 och can. 874:
1. måste vara lämplig för denna uppgift och ha avsikten att fullfölja den
2. inte vara yngre än 16 år
3. vara katolik och konfirmerad och ha mottagit den heliga eukaristin; måste leva ett liv i tron (antingen leva i ett giltigt äktenskap som ingåtts i katolska kyrkan eller leva ensamt – samboskap eller enbart borgerligt äktenskap är hinder för att vara fadder)
4. inte vara bunden av kanoniskt straff
5. inte vara far eller mor till kandidaten

Det är önskvärt (om än inte nödvängidt) att den fadder som utses vid konfirmation, är den samme som har innehaft denna uppgift vid dopet.