KATEKESUNDERVISNING

Vårtermin 2022

Terminstart:
8 januari – grupperna 1-3 (förstakommunionsbarn),
15 januari – grupperna 4-7 och konfirmandgruppen I+II.


P g a skärpta restriktioner kommer undervisningen 15/1 genomföras under följande former:
Ingången till församlingehemmet:
Konfirmanderna (grupp I och II) skall använda sig av ingången från sidan, direkt till församlingssalen samt undervisningslokalen på gården.
Grupperna 4-7 skall använda den vanliga ingången och gå direkt till sina undervisningslokaler.
Föräldrarna ombeds att inte samlas i församlingshemmet.
TVÅ MÄSSOR kommer att firas – en i kyrkan och en i församlingssalen. Max 50 personer per Mässa.

5 februari – grupperna 1-3 (förstakommunionsbarn),
12 februari – grupperna 4-7 och konfirmandgruppen I+II.

5 mars – grupperna 1-3 (förstakommunionsbarn),
12 mars – grupperna 4-7 och konfirmandgruppen I+II.

2 april – grupperna 1-3 (förstakommunionsbarn),
9 april (BIKT) – grupperna 4-7 och konfirmandgruppen I+II.

7 maj – grupperna 1-3 (förstakommunionsbarn),
samt konfirmandgrupp II (bikt och övning inför konfirmation)
Konfirmationens sakrament kommer att meddelas
av biskop Anders vid Mässan söndagen den 8 maj kl. 17.00
14 maj – grupperna 4-7 och konfirmandgrupp I.

21 maj – grupp 3
(förstakommunionsbarn – bikt och övning inför den första heliga kommunionen)
Den första heliga kommunionen kommer att mottagas av barnen från grupp 3 vid Högmässan kl. 10.00 på Kristi Himmelsf’rdsdagen den 26 maj.

Undervisning börjar kl. 10.00, Mässa kl. 12.00.