Katolsk Tro

Dvd med fem skivor, Catholicism, kan beställas via KPN
Den innehåller 10 avsnitt om kyrkans tro och liv genom historien.
Materialet lämpar sig för samtalsgrupper o studiecirklar

 

catholicism film

 

Till den kristna trons försvar

utgiven av Catholica
kan läsas på egen hand eller i en studiegrupp

till den kristna trons försvar

I Katolska kyrkans Katekes kan Du läsa om den katolska tron.

Katolska Kyrkans Katekes

Katolska Kyrkans Katekes ges ut av bokförlaget Catholica
www.catholica.se där Du kan beställa boken.

Youcat

Youcat är en Katolska Kyrkans ungdomskatekes.

Här får man 527 frågor med svar, skriven speciellt för ungdomar .

Denna ges också ut av Catholica och kan beställas där

www.catholica.se .

 

KPN-Katoska Pedagogiska nämnden www.kpn.se

har vuxenutbildning höst och vår  runt om i Sverige

 

 

,