KONFIRMANDER

Förberedelse inför konfirmationens sakrament är en del av katekesundervisningen.
Ungdomar som i år fyller 13 år kan anmäla sig till undervisningen i församlingen.

Tiderna för undervisningen – se KATEKESUNDERVISNING.

Anmälningsblanketten finns i vapenhuset i kyrkan.