Ordinarie gudstjänstliv

Sankt Clemens kyrka

Mässa: söndagar: 10. 12. 17 (sept-juni)
1:a söndagen i månaden mässa på polska kl 17:00
2:a söndagen i månaden mässa på slovenska kl 17:00
3:e söndagen i månaden, mässa på vietnamesiska kl 8:00 o mässa på arabiska kl 17:00
4:e söndagen i månaden, mässa  på kroatiska kl 17:00

Mässa: lördagar 18
Mässa vardagar 18, ej måndag

Ängelholm : Mässa  söndagar   kl 11 i Rönnekyrkan (Skolgatan 33)

Under oktober månad läses fr.om. den 3o september till den 2 november, varje vardag en dekad av rosenkransen efter mässan.

Rosenandakt blir varje lördag under oktober månad