Mariasystrarna från Lubon

Mariasystrarna från Lublon.

2009 kunde Mariasystrarna från Lubon fira 80-års närvaro Sverige

Ordens intention är att hjälpa barn, sjuka och gamla Kongregationen grundades 1850 av s. Edmund Bojanowski i Podrzecze i Polen. Dess fullständiga namn är “Den allra heligaste jungfru Marias obefläckade avlelses tjänarinnor”.

De inledde sitt arbete redan 1928 i Oskarström.  Dåvarande apostoliska vikarien i Sverige, Biskop Johannes Erik Müller, vände sig till generalmodern Wladyslawa Jackowska med önskemål om att kongregationen skulle bilda en ny kommunitet i Helsingbor eftersom de gjort lovvärda insatser under ett par år.

De tre första systrarna kom till Helsingborg den 1 december 1931. De välkomnades av kyrkoherde David Assarsson och konsulinnan Gisela Trapp.

Klosterbyggnaden invigdes den 1 maj 1935, men genast efter sina ankomst startade de en livlig verksamhet i församlingen. De tog hand om fattiga familjer och invandrare från olika länder, organiserade en församlingskör, förberedde de liturgiska sångerna och spelade orgel under mässorna. De aktiverade S.ta Magnhilds förening, där kvinnor i olika åldrar hjälpte till med verksamheter inom församlingen.

De hjälpte också kyrkoherdarna med deras resor till olika plaster där mässan skulle firas.De bedrev omfattande katekesundervisning, besökte sjuka och vårdade sjuka.

Efter andra världskrigets slut engagerade sig systrarna i hjälpen till de kvinnliga f.d. koncentrationslägerfångar som tagits om hand av Röda Korset.

1944 grundades S.t Clemens skolhem för fattiga pojkar. Institutionen överlämnades till dominikanbröderna i Lunds 1957 och blev S.t Thomas skolhem. Mariasystrarna fortsatte med sitt arbete med barn och från 1989 fick man möjlighet att driva förskolor.

Mariasystrarna var till stor hjälp i själavården.

Efter andra Vatikankonciliet deltog systrarna livligt i den ekumeniska dialogen i Helsingborg och blev mycket uppskattade av andra kristna samfund i staden.

Det är många år av uppoffrande arbete som Mariasystrarna står för.

( uppgifterna kommer från “Arv och Minne” medlemsblad nr 26, januari 2007, Halina Brzezinska.)

 

 

I Helsingborg driver Mariasystrarna Sankt Clemens förskola.
Koralgatan 30
252 47 Helsingborg
tel. 042 24 54 20

Tel. till Mariasystrarna är 042-21 49 29

Mariasystrarna kommer att ha en egen hemsida som länkas härifrån, när den är klar.