St:a Birgittas Klubb

St:a Birgittas klubb är en del av St. Clemens församling i Helsingborg

Verksamheten började 1968.
Huvudsyftet är att katolska kvinnor träffas regelbundet.
Vid ordinarie veckomöten, varje onsdag, handarbetar man
och tillverkar saker som lottas ut på jultombolan.
Träffarna är viktiga för en gemenskap i katolsk anda.
Här finns medlemmar som varit med sedan starten

Då kvinnorna är av olika nationalitet och kultur, är det
av stor vikt att man utbyter erfarenheter.
Det ges också tillfällen till gemensamma utflykter och
studiebesök.

Ta kontakt med pastorsexpeditionen om intresse finns
för att deltaga i klubben