Kontakt

Sankt Clemens församling (1928)
Koralgatan 34, 252 47 Helsingborg
Expedition: Torsdagar 10-12
Fredagar 15-17
(också bästa telefontiderna)

tel. 042-21 95 60
e-post: helsingborg@katolskakyrkan.se
bg 5352-0771

Kyrkoherde:
fader Grzegorz Janski
tel .076 113 56 99
helsingborg@katolskakyrkan.se

Pater Wojciech Seliga CP
tel. 042-24 54 66, mobilnr: 0707 87 25 35
e-post: wojtek.seliga@gmail.com

Sjukhuspräst:
(Fader Anders Nilsson, tel: 0736-386886)
är tillfälligt tjänstledig.
Kontakta församlingens präster

 

Studiebesök:Vi tar emot grupper och klasser för studiebesök.
Boka tid genom pastorsexpeditionen Tel. : 042-21 95 60

Tillfälle till Bikt: Fredagar 17:30- 18:00

 

Ekonomiråd

Pastoralråd