Välkomna till Sankt Clemens katolska församling i Helsingborg

I S:t Clemens församling gäller följande:
Från och med söndagen den 29 mars 2020 i dag har regeringen begränsat alla sammankomster till 50 personer. S:t Clemens församling kommer att följa dessa regler.

Kyrkans öppettider
Kyrkan är öppen för bön och enskild andakt:
Vardagar från kl. 8.30 till kl. 18.30
Söndagar från kl. 8.30 till kl. 17.00

Den heliga Mässan firas:
Vardagar: Måndag kl. 9, Tisdag – Lördag kl. 18
Söndagar: Högmässa kl. 10, Familjemässa kl. 12

Sakramental tillbedjan
Det heliga Sakramentet kommer att vara utställt i kyrkan fredagar kl. 17.15.

Majandakt
Maj månad är Jungfru Marias speciella månad. Vi vill därför särskilt fira henne under denna månad genom att be litanian till Guds Moder Maria och fira majandakt varje torsdag kl. 17.30.

Bikt
Tisdag – lördag kl. 17.30

Trosundervisning
Trosundervisningen för barn och ungdomar är tillsvidare inställd. Mer information finns under respektive länk.

Pastorsexpeditionen
Pastorsexpeditionen är stängd. Däremot går det bra att mejla eller ringa på de fastställda tiderna (Torsdag kl. 10-12, Fredag kl. 15-17).

Nationella mässor
Alla nationella mässor är tillsvidare inställda.

Gudstjänsterna på nätet https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2020/massor-online-sondagsmassor-sands-fran-sex-av-stiftets-forsamlingar

Caritas
Kom ihåg att bistå och tjäna vår nästa som är i nöd genom att hjälpa de äldre, sjuka och ensamma. Caritas har satt igång en speciell insamling för de mest utsatta i vårt samhälle, pappers- och hemlösa som drabbas ännu hårdare nu. https://www.caritas.se/nyhetsarkiv/2020/mars/hjalp-utsatta-familjer-under-coronakrisen/
Vi bör även tänka på att nöden är mycket större i andra länder än hos oss. Därför fortsätter Caritas fasteinsamling trots corona. https://www.caritas.se/nyhetsarkiv/2020/mars/fasteinsamlingen-2020-zimbabwe/
Skänk en gåva så att dessa människor kan klara sig igenom krisen.

Riskgrupper
Enligt folkhälsomyndigheten uppmanas att personer som är eller har:
• 65 år eller äldre
• gravida
• har en hjärtsjukdom.
• har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
• har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
• har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
• har kronisk leversvikt eller njursvikt.
• är mycket kraftigt överviktig.
• har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
• har flerfunktionshinder
skall stanna hemma.

Låt oss bedja:
Herre Jesus Kristus, sänd din helige Ande över vårt land, vår stad och vår församling. Hela i din godhet dem som blivit sjuka, beskydda oss för smittan, och ge styrka åt dem som vårdar de sjuka. Hjälp oss alla att vända om och förlita oss på din barmhärtighet.
Heliga Guds Moder Maria, de sjukas räddning och de kristnas hjälp kom den lidande mänskligheten till hjälp, driv denna onda pandemi på flykten och utverka åt oss alla nödvändig hjälp till vår frälsning och helgelse.
Helige Clemens, vår kyrkas och församlings skyddspatron, bed för oss.