Välkomna till Sankt Clemens katolska församling i Helsingborg

Nya direktiv för offentliga mässor från den 1 december

Då smittspridningen av coronaviruset åter ökar har Sveriges regering beslutat om nya restriktioner för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Från och med 1 december gäller följande direktiv för offentliga mässor och andra gudstjänster i vårt stift:

  1. För mässor och andra gudstjänster inomhus med högst 100 deltagare innebär de nya restriktionerna ingen förändring. Observera att präster, ministranter, kör, musiker, m.fl. som har en tydlig uppgift för gudstjänstens genomförande inte räknas som deltagare.
  2. För mässor och andra gudstjänster inomhus blir det tillåtet med fler än 100 deltagare om lokalen är tillräckligt stor för att man ska kunna hålla avstånd mellan sällskap. Antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst åtta personer.
    Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. För att säkerställa detta kan man förslagsvis spärra av varannan bänkrad och erbjuda utrymmet på övriga bänkrader som anvisade sittplatser. Om ett sällskap uppgår till fler än åtta deltagare ska sällskapet delas upp med högst åtta deltagare i varje.
  3. Kyrkoherdarna rekommenderas att anordna särskilda mässor, även på vardagarna, avsedda för dem som tillhör en riskgrupp eller av andra orsaker vill undvika folksamlingar. På så sätt kan söndagsplikten uppfyllas under veckans lopp.
  4. Den som är sjuk, eller uppvisar symptom på covid-19, ska stanna hemma. Den som bor i samma hushåll där en eller flera personer har konstaterad covid-19 skall stanna hemma.
  5. Vid stora högtider då många förväntas vilja delta i mässan kan – som en sista utväg – vaccinationsbevis användas för att slippa begränsningen om avstånd mellan sällskap. Förutsättningen är då att ytterligare en mässa erbjuds samma dag där man får delta utan vaccinationsbevis.

Stockholm den 30 november 2021
Kardinal Anders Arborelius OCD
Biskop i Stockholms katolska stift

Kyrkans öppettider:

Måndag

9.00 – 17.00

Tisdag – Fredag

9.00 – 18.30

Lördag – Söndag

9.00 – 17.00

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Den heliga Mässan firas:

Måndag

kl. 9.00

Tisdag – Lördag

kl.18.00

Söndag

kl. 10.00 och kl. 12.00

 

Mässa i Rönnekyrkan

Skolgatan 33, Ängelholm

Söndag kl. 9.00 och kl. 11.00

 

Bikt

Tisdag – Lördag kl. 17.30

 

Pastorsexpeditionen

Pastorsexpeditionen är öppen: Torsdag kl. 10-12, Fredag kl. 15-17
(Också bästa telefontiderna).

Bön

Herre Jesus Kristus, sänd din helige Ande över vårt land, vår stad och vår församling. Hela i din godhet dem som blivit sjuka, beskydda oss för smittan, och ge styrka åt dem som vårdar de sjuka. Hjälp oss alla att vända om och förlita oss på din barmhärtighet.

Heliga Guds Moder Maria, de sjukas räddning och de kristnas hjälp kom den lidande mänskligheten till hjälp, driv denna onda pandemi på flykten och utverka åt oss alla nödvändig hjälp till vår frälsning och helgelse.

Helige Clemens, vår kyrkas och församlings skyddspatron, bed för oss.