Välkomna till Sankt Clemens katolska församling i Helsingborg

I S:t Clemens församling gäller följande:
Från och med tisdagen den 24 november 2020 i dag har regeringen begränsat alla sammankomster till 8 personer. S:t Clemens församling kommer att följa dessa regler.

Kyrkans öppettider
Kyrkan är öppen för bön och enskild andakt:
Vardagar från kl. 9.00 till kl. 18.00
Söndagar från kl. 9.00 till kl. 17.00

Bikt
Tisdag – lördag kl. 17.30

Pastorsexpeditionen
Pastorsexpeditionen är stängd. Däremot går det bra att mejla eller ringa på de fastställda tiderna (Torsdag kl. 10-12, Fredag kl. 15-17).

Nationella mässor
Alla nationella mässor är tillsvidare inställda.

Gudstjänsterna på nätet

https://www.katolskakyrkan.se/coronaviruset/2020/massor-online

Riskgrupper
Enligt folkhälsomyndigheten uppmanas att personer som är eller har:
• 65 år eller äldre
• gravida
• har en hjärtsjukdom.
• har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
• har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
• har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
• har kronisk leversvikt eller njursvikt.
• är mycket kraftigt överviktig.
• har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
• har flerfunktionshinder
skall stanna hemma.

Låt oss bedja:
Herre Jesus Kristus, sänd din helige Ande över vårt land, vår stad och vår församling. Hela i din godhet dem som blivit sjuka, beskydda oss för smittan, och ge styrka åt dem som vårdar de sjuka. Hjälp oss alla att vända om och förlita oss på din barmhärtighet.
Heliga Guds Moder Maria, de sjukas räddning och de kristnas hjälp kom den lidande mänskligheten till hjälp, driv denna onda pandemi på flykten och utverka åt oss alla nödvändig hjälp till vår frälsning och helgelse.
Helige Clemens, vår kyrkas och församlings skyddspatron, bed för oss.