Välkomna till Sankt Clemens katolska församling i Helsingborg

HJÄLP UKRAINA!

Den heliga Mässan firas i Helsingborg (S:t Clemens kyrka):

Måndag

kl. 9.00

Tisdag – Lördag

kl.18.00

Söndag

kl. 10.00 och kl. 12.00

 

Mässa i Ängelholm (Rönnekyrkan)

Skolgatan 33, Ängelholm

Söndag kl. 8.45 och kl. 10.30
för vardagsmässor samt eventuella ändringar kontakta f. Oliver Schnitzler

 

Bikt

Tisdag – Lördag kl. 17.30-17.55

 

Pastorsexpeditionen

Pastorsexpeditionen är öppen: Torsdag kl. 10-12, Fredag kl. 15-17
(Också bästa telefontiderna).

 

Bön

Herre Jesus Kristus, sänd din helige Ande över vårt land, vår stad och vår församling. Hela i din godhet dem som blivit sjuka, beskydda oss för smittan, och ge styrka åt dem som vårdar de sjuka. Hjälp oss alla att vända om och förlita oss på din barmhärtighet.

Heliga Guds Moder Maria, de sjukas räddning och de kristnas hjälp kom den lidande mänskligheten till hjälp, driv denna onda pandemi på flykten och utverka åt oss alla nödvändig hjälp till vår frälsning och helgelse.

Helige Clemens, vår kyrkas och församlings skyddspatron, bed för oss.