Välkomna till Sankt Clemens katolska församling i Helsingborg

Sankt clemens vägg

Foto:  Anna Muzyka

Den 17 februari kommer PÅVEN JOHANNES PAULUS KORS till vår församling.

Detta kors höll den helige Johannes Paulus II i sina händer under Korsvägsandakten på Långfredagen den 25 mars 2005. Han kunde inte själv leda andakten men genom tv-sändningen deltog han i korsvägen i romerska Colosseum. Han tog detta kors i sina händer, kysste det och tryckte det till sig och sade till sist: ”Jag offrar mitt lidande för att Guds plan skall uppfyllas”. Han dog en vecka senare, den 2 april 2005.

Som församling vill vi fredagen den 17 februari tillbedja den korsfäste Jesus Kristus genom att fira Mässan om det heliga korsets mysterium, be korsvägsandakten och personligen hylla detta kors.

Må detta tillfälle bli till förnyelse och fördjupning av vår tro och tillit samt en bön för vår församling. Alla är välkomna.

001