Välkomna till Sankt Clemens katolska församling i Helsingborg

Kära Församlingsmedlemmar,
Regeringen har vidtagit åtgärder som träder i kraft söndag den 29 mars. Som församling tar vi till oss de rekommendationer och beslut som utfärdas av de civila myndigheterna i vårt land.

En del av oss har dystra tankar och är oroliga över vad den nuvarande situationen innebär. Men trots lägets allvar måste vi försöka bevara tilliten till Gud och hans försyn. Samtidigt blir vi påminda om att vi som människor inte har allt i vår hand, inte kan kontrollera allt, utan med nödvändighet känner oss utlämnade åt starkare krafter. Vi måste ändra på eller begränsa självklara dagliga aktiviteter. Mycket som hittills varit möjligt tvingas vi avstå från helt och hållet. Kommande veckor kommer att vara en tid av prövningar, men det får inte leda till hopplöshet och desperation. I denna tid bör vi förnya vårt förtroende för Gud genom mera innerlig bön och större iver att låta vårt liv formas av honom.

Den aktuella situationen leder också till att i mässor och andra gudstjänster får delta bara 50 personer. Därför ber jag alla som tillhör en riskgrupp stanna hemma. I denna situation får vi inte glömma att göra söndagen till Herrens dag och ägna en viss tid för bön, bibelläsning, rosenkransbön, delta i söndagsgudstjänst genom TV eller andra media. (https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2020/massor-online-sondagsmassor-sands-fran-sex-av-stiftets-forsamlingar). Det är inte någon synd att inte delta i söndagsgudstjänsten i ett sådant läge. Ändå kommer många av oss känna smärta över att behöva avstå från att ta emot eukaristin. I gengäld finns möjligheten till så kallad andlig kommunion, som jag hjärtligt vill anbefalla alla er. Andlig kommunion innebär att man bekänner sin tro på Kristi närvaro i eukaristin och i form av bön ger uttryck åt längtan att få vara förenad med honom.

Låt oss bedja:
Herre Jesus Kristus, sänd din helige Ande över vårt land, vår stad och vår församling. Hela i din godhet dem som blivit sjuka, beskydda oss för smittan, och ge styrka åt dem som vårdar de sjuka. Hjälp oss alla att vända om och förlita oss på din barmhärtighet.
Heliga Guds Moder Maria, de sjukas räddning och de kristnas hjälp kom den lidande mänskligheten till hjälp, driv denna onda pandemi på flykten och utverka åt oss alla nödvändig hjälp till vår frälsning och helgelse.
Helige Clemens, vår kyrkas och församlings skyddspatron, bed för oss. Amen

I S:t Clemens församling gäller följande:
Från och med söndagen den 29 mars 2020 i dag har regeringen begränsat alla sammankomster till 50 personer. S:t Clemens församling kommer att följa dessa regler.

Kyrkans öppettider
Kyrkan kommer att vara öppen för bön och enskild andakt från kl. 8.30 till kl. 18.30.

Gudstjänster
Den 27 mars beslutades att inga offentliga gudstjänster ska äga rum inom Stockholms katolska stift fr.o.m. söndagen den 29 mars tills vidare. Det beslutet kvarstår, men det innebär inte ett förbud för icke-offentliga gudstjänster. Därför får vi inte längre utannonsera våra gudstjänster men det finns inget förbud att fira mässan efter en grupps önskan. Som präster kommer vi att befinna oss varje dag från måndag till lördag kl. 9 och kl. 18 och på söndag kl. 10 och 12 i kyrkan för att tillgodose församlingens behov.

Nationella mässor
Alla nationella mässor är tillsvidare inställda.

Sakramental tillbedjan
Det heliga Sakramentet kommer att vara utställt i kyrkan tisdag (31/3) – lördag (4/4) mellan kl.17.00 – 18.00.

Korsvägsandakt
Det hålls ingen korsvägsandakt på fredag.

Bikt
Under tillbedjan finns möjlighet till bikt. Ingen bikt på olika språk måndagen den 30 mars för att vi vill undvika att större grupp skall samlas i kyrkan. Därför uppmanar vi att ta i akt den tid som just nu erbjudits dvs. under tillbedjan.

Trosundervisning
Trosundervisningen för barn och ungdomar är tillsvidare inställd.

Pastorsexpeditionen
Pastorsexpeditionen är stängd. Däremot går det bra att mejla eller ringa på de fastställda tiderna.

Riskgruppen
Enligt folkhälsomyndigheten uppmanas att personer som är eller har:
• 65 år eller äldre
• gravida
• har en hjärtsjukdom.
• har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
• har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
• har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
• har kronisk leversvikt eller njursvikt.
• är mycket kraftigt överviktig.
• har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
• har flerfunktionshinder
skall stanna hemma.